גדעון אקהאוס בשיחה עם נוער בוינה

מועדון ירושלים

מועדון ירושלים

מועדון ירושלים

מועדון ירושלים

מועדון ירושלים

!בוא ללמוד גרמנית איתנו

!שלום למבקרים כאן

אודתנו

בסיס התמיכה מתוך אמצעי ממון של הקרן הלאומי של רפובליקת אוסטריה למען קורבנות הנאציונל-סוציאליזם.  (NATIONALFONDS)

הוא  החוק הפדראלי מה- 30 ביוני  1995.

על פי הגירסה הנוכחית אשר דרכה נוסדה קרן זו.

 

הוועד בחסות

Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus
National Fund of the Republic of Austria for Victims of National Socialism
Dr. Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien/Vienna
T: (+43) 1 40 12 63
F: (+43) 1 310 00 8
projekte@nationalfonds.org
www.nationalfonds.org

נתוני בנק
Nationalfonds der Republik Österreich
PSK 60.000
מספר חשבון  92.052.530
IBAN: AT83 6000 0000 9205 2530 
BIC: OPSKATWW

משרד החינוך אוסטריה

bm:uk

BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT, KUNST UND KULTUR
Abteilung IA/2-Internationale Bilaterale Angelegenheiten - Bildung

Minoritenplatz 5, Postfach 65, A-1014 Wien, Tel. + Fax 01 / 53 120 / 0

מרכז האירגונים

רח' המסגר 55 ת"א   קומה 2)
למשלוח דואר: ת.ד. 57403 ת"א,
מיקוד: 61573 
טל: 03-6243343   03-6242869

פקס: 03-5613884

merkaz1116@gmail.com  מייל

שגרירות אוסטריה
מגדל ששון חוגי
רחוב אבא הילל סילבר 12
קומה 4
רמת גן 5250606 

טלפון: 03/6120924

פקס: 03/7510716

 tel-aviv-ob@bmeia.gv.at :אימייל